کوتاهی مو  
بعد از ورود ماشين اصلاحT،دو كارگر زبده در ميان سلماني هاي آن روز وجود داشتند يكي استاد عليقلي كه ريش را با قيچي مثل تيغ از ته مي زد بعد از ورود ماشين هم قيچي را حفظ كرده بود و ماشين را كه پديده تازه اي بود. نپذيرفت، و ديگري ابراهيم پاشايي مهاجر كه هر نوع سر را فقط بايد با تيغ و قيچي اصلاح مي نمود، كه اين شامل هر نوع اصلاح، اعم از پشت گردن ﴿طبيعي﴾ و ديگر تا سرهاي ﴿اكبژس﴾ و ﴿آلبرس﴾ و غيره مي گرديد و رو و توي زلف را با تيغ كم مي كرد و اصولا ماشين بكار نمي برد كه اهميت اين فنون را البته صاحبان فن درك مي كنند
تابلو هاي جورا جور زير هم، بر سر در سلماني ها از همين زمان يعني با روي كار آمدن سلماني هاي جديد باب شد. چه تا آن وقت سلماني اي تابلو نزده بود، تابلوهاي جديدي از اين قبيل: سلماني خاصه خان، سلماني تميز، سلماني هنر، سلماني خاصه خان، سلماني نظيف، كه بعضي به نام فاميلي مانند آرايش ديارمند و رستگار تابلو مي زدند. سلماني هاي خيابان رفاهي و لاله زار كه غير ار فارسي اسم فرانسه اي آنرا هم مثل كوآفور زينت بخش تابلوها مي كردند. و اينها كساني بودند كه اگر خود ارمني يا كليمي هم نبودند، مشتريان غير مسلمان را هم اصلاح مي كردند، چه جز اينها ديگر سلماني ها از پذيرفتن مشتريان غير مسلمان ها اجتناب مي ورزيدند، تا آنجا كه بعضي اين موضوع را تابلو كرده با مقوا نوشته پشت شيشه دكان مي آويختند ﴿غير مسلمان اصلاح نمي شود﴾ يا ورود اشخاص غير مسلمان ممنوع. يا از اصلاح غير مسلمان معذوريم. يا ورود افراد خارج از مذهب اسلام به اين سلماني ممنوع مي باشد.
اگر چه همگي دروغ گفته تابلوها را براي اغفال مردم و تبرئه خويش مي زدند. اما تابلوهايي هم پشت شيشه سلماني هاي قديم آويخته بود كه با حقيقت مطالب مي خورد، تابلوهايي كه بر رد ريش تراشي زده شده بود با اين مضامين از تراشيدن ريش معذوريم يا در اين سلماني ريش تراشيده نمي شود. اين تابلو از گرسنگي اگر نباشم من ريش ترا نمي تراشم.
با تغيير فرم سلماني ها و زينت دكاكين و پنهان شدن مغازه هايشان يا كاغذهاي پشت شيشه اي كه امروزه دوباره متداول و پيدا شده و بعد كم كم پاي دختر بچه هاي شش هفت ساله تا ده و دوازده ساله متجددين هم به سلماني بازگشت، به فرم هاي آلاگارسون و چتري و آلامد اصلاح مي شدند. تا كم كم كه مسئله كشف حجاب به ميان آمده اصلاح زنان هم كه تا آن روز حتي تصورش هم به ذهن كسي خطور نمي كرد كه مردي سر زني را اصلاح و مرتب كند معمول گرديد و فر و آرايش آن نيز متداوال گشت.
دانستنیهای خواندنی درباره مو
در پوست سر یک فرد معمولی 100 هزار تار مو، در افراد با موهای قرمز 90 هزار،درافرادباموهای مشکی 110 هزار و افراد با موهای بلوند 150 هزارتار مو موجود میباشد. در سـر بچـه در هــر سانتیمتر مربع سر 1100 پیاز مو وجود داردکـه ایـن تعـداد در سـن 25 ســالگی به 600 و در سن 30 الـی 50 سـالـگـی بـه 250 الـی 300 تـار مـو کـاهــــش مـییابد. ازهر پیاز مو در حدود 25 تار مو (پس از ریزش تـار مو قبلی) درطول حیات فرد رویش میکند که هرکدام ازآنها سالها باقی میماند. مو از پروتئـیـنـی بـنـام کـــراتین تشکیل یافته است این همان ماده ای است که سـازنــد پر پرندگان،ناخن،سموچنگـال حیوانات میبـاشد. خودکـراتـیـن عـمدتـا ازاسـیـدآمــینه سیستئین (CYSTEINE) تشکیل یافته است. همـچنین مـو حـاوی رنـگدانه مــلانین میباشد. دونوع ملانین درمو تولید میـگردد یکی اوملانین(EUMELANIN) که ایجادکننده رنـگ قـهوه ای و مشــــکی است وفئوملانین (PHAEOMELANIN) که ایجادکننده رنگ قرمزمیباشد. تـرکـیــبیندو دونوع رنگ دانه رنگهای متنوع مو ر اپدید می آورند. قطرمو 0.1 میلیمترمیباشـد. مو بطورمتوسط درروز 0.35 میلیمترودرماه 1 سانتیمتررشدمیکـــند. رشدمودرتابستان اززمستان بیشتربوده وهمچنین رشد مو در مردان انــدکی سریعتراززنان میباشد. حداکثرطول مودرسر 70 الی 90 سانتیمترمیباشد. دربـــدن انسان 3 نوع مورشدمیکند:
1- لانوگو (LANUGO): موی نازک،بیرنگ وفاقدمغز میانی که کرک مانند بوده وتما م بدن جنین رادررحم می پوشاند اما یک ماه پیش ازبدنیا آمدن کودکان موها ریزش پیدا میکنند.
2- ولوس (VELLUS): تمام سطح پوست بدن جزکف دست و پا و لبها را پوشانده. این مو نیزکرک مانند بوده وفاقد رنگدانه است.لطیف،نرم و نازک و فاقد مغز میانی می باشد.
3- ترمینال (TERMINAL): موهای بلند و ضخیم و زبری می باشند که ابــروهـــا،مـوی سر،مژه ها،ریش وسبیل و موهای نواحی تناسلی راتشکیل میدهد.
 
 
خدمات

  کوتاهی مو
صاف کردن مو
فر کردن مو
رنگ و مش
  ویتامینه پوست و مو
پاکسازی پوست
ماساژ پوست
ماساژ بدن
  گریم داماد توسط گریمور صدا و سیما
کلامازون
بخارازن
بخور
 
نشانی

سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ، نبش خیابان ششم (پاساژ مادر)، طبقه بالا، پرشیا
تلفن :   22364124 - 22060434
موبایل: 09122870217
info@persiabarber.com   : ایمیل


 

طراحی و اجرا توسط ایران استاتیترا